-You-Read-Thai

The Wai – Thai Greeting

Explanation of the Thai greeting, the “Wai”, and how it is used in Thai society.

คนไทยกมือไหว้กันไม่เหมือฝรั่งจับมือ

เวลาทักทากันนั้น คนแต่ละประเทศก็มีอะไรที่ต่างกัน ฝรั่งยกมือให้กันก็ถือว่าทักทากันได้แล้ว แต่ถ้าข้ามาจับมือกันคือยิ่งสดความสัมพันธ์ที่แนบแน่ลึกซึ้งขอทั้งสองฝ่าย ส่วนคนไทนั้นรามักไหว้กันนี่ทุกคนรู้ดี

ฝรั่งละคนต่างชาตินั้น ส่วนใหญ่มักเห็นตารูปที่โปรโมมือไทตาบริษัททัวร์ เป็นรูปคนไทไหว้กันมามาทุกเพศทุกวัยจนข้าใจว่า คนไทต้องไหว้ทักทากันทุกครั้ง ฝรั่งที่มาถ่ายหนังในมือไทเรื่องแรก ชื่อนาสาวสุวรรณนั้น มีฉากคนไทไหว้กันเป็นร้อยฉาก ฝรั่งเวลาเจอคนไทก็เลยรีไหว้ เจอกันครั้งแรกไหว้กันมันก็ดีอยู่รอสำหรับเพื่อฝูง แต่เจอกันเป็นสิบครั้งแล้วยังยกมือไหว้กันนี่ ความจริงแล้วมันสดว่าทั้งสองฝ่ายยังห่างหินกัน ไม่ได้เป็นเพื่อกันสีที เพื่อฝรั่งขอผมบางคนที่เจอกันลาครั้งแล้ว ผมนะนำให้เลิกไหว้ผมตลอดไปโดยอกขาว่า กาที่ขาไหว้ผมทุกครั้งทั้งที่อายุมาว่านั้น ธรรมเนียมไทถือว่ามันจะทำให้ผมอายุสั้น ซึ่งพ่อแม่ขอผมเคยสอนไว้ย่านี้จริง

ผมยังอกขาด้วยว่า ราหลังจะไหว้ใครให้ดูก่อว่าคนนั้นเด็กว่า ตำแหน่งต่ำว่าหรือเปล่า ถ้าใช่ก็ให้ขาไหว้ราก่อ ย่าไปรีไหว้ขา คอไหว้ลับก็พอ เพรากาไหว้กันขอคนไทนั้น ต่างจากกาจับมือกันขอฝรั่ง มันมีลักษณะขออาวุโสซ่อนอยู่

ที่จริงนั้น คนไทไม่ได้ไหว้กันเสมอไป สนิทกันมา ๆ นี่ไม่ต้องไหว้หรือจับมือกันเลย ทักทากันด้วยสายตา ผงกหัวยกมือทักทากันก็ยังได้ อกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขความว่องไวในกาไหว้ที่ตกต่างกันไปตาฐานด้วย เด็กหรือคนอาวุโสน้อยว่าเจอผู้ใหญ่ต้องรีไหว้ก่อเสมอ เพราเป็นกาสดความคารพบนอบที่ผู้น้อยจะให้กับผู้ใหญ่ ละกาไหว้ลับขอฝ่ายที่อาวุโสสูงว่านั้น ถือว่าเป็นการับรู้ท่านั้น ละที่จริงแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องไหว้ลับทุกครั้งด้วย แค่ยกมือหรือพยักน้ารับก็ใช้ได้แล้ว ยิ่งทำย่านั้น ยิ่งสดว่าใกล้ชิสนิทนมกับคนที่ยกมือไหว้มา จึงทำย่านั้นได้

ดังนั้นสำหรับคนไทแล้ว กาไหว้ไม่ใช่กาทักทาทั่วไป แต่มาถึงกาสดความคารพด้วย ถ้าคุณท่ากับขาก็ไม่ต้องไปไหว้ขารอ ปล่อยให้ขาไหว้ก่อ หรือถ้าสนิทกันมาก็ไม่ต้องไหว้กัน เซย์ไฮ ยกมือให้กันก็พอ

สิ่งที่สดว่ากาไหว้เป็นกาสดความคารพบนอบ ไม่ใช่ทักทากันธรรมดานั้นมีอยู่อีกมา เช่น คนไทที่เป็นคนทั่วไปนั้น ขาจะยกมือไหว้ทุกย่าที่ขวาน้า เช่น ไหว้พระ ไหว้ผู้ใหญ่ไหว้เจ้าที่เวลาไปไหนแปลถิ่น ไหว้เจ้าป่าเวลาข้าป่า ฯลฯ บางครั้งขาอาจะยกมือไหว้ลมฟ้าอากาก็ได้ ถ้าคิดว่าในอากาบริเวณนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิที่คารพนับถือสิงสถิตย์อยู่ ซึ่งกากรทำลักษณะนี้ขอแม่บ้าผม เคยทำให้เพื่อคนต่างชาติขอผมงงมามาแล้ว เพราเธออาอกไม้ธูปเทียนมาบูชา ทั้งไหว้ละกราบต้นนาพญาเสือโคร่งที่เธอลูกเองกับมือที่บ้า ด้วยสาเหตุว่ามันอกอกมาพร้อมกันลาอก ซึ่งเธอชื่อั่นว่าจะทำให้เฮ